دوشنبه ٢٣ تير ١٣٩٩
خدمات
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
آرشیو اخبار


اطلاعيه درخواست حذف دروس عملي و تئوري عملي نيمسال 3982
اطلاعيه درخواست حذف دروس عملي و تئوري عملي نيمسال 3982
 ١٢:١٠ - 1399/04/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری ترم تابستان در دانشگاه شیراز
برگزاری ترم تابستان در دانشگاه شیراز
 ٠٩:٤١ - 1399/04/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری ترم تابستان در دانشگاه ارومیه
برگزاری ترم تابستان در دانشگاه ارومیه
 ٠٨:٥٩ - 1399/04/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری ترم تابستان در دانشگاه صنعتی شاهرود
برگزاری ترم تابستان در دانشگاه صنعتی شاهرود
 ٠٨:٥٢ - 1399/04/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری ترم تابستان در دانشگاه مراغه
ترم تابستان در دانشگاه مراغه مجازی برگزار می گردد.
 ٠٨:٣٩ - 1399/04/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری ترم تابستان در دانشگاه صنعتی بیرجند
برگزاری ترم تابستان در دانشگاه صنعتی بیرجند
 ٠٨:٣٤ - 1399/04/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری ترم تابستان در دانشگاه هنر اصفهان
برگزاری ترم تابستان در دانشگاه هنر اصفهان
 ١١:٣٤ - 1399/04/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
دانشگاه ایلام ترم تابستانی برگزار می کند.
دانشگاه ایلام ترم تابستانی برگزار می کند.
 ١١:٣١ - 1399/04/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری ترم تابستان در دانشگاه میبد
برگزاری ترم تابستان در دانشگاه میبد
 ٠٨:٥٨ - 1399/04/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری ترم تابستان در دانشگاه گلستان
برگزاری ترم تابستان در دانشگاه گلستان
 ٠٨:٥١ - 1399/04/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری ترم تابستان در دانشگاه خلیج فارس
برگزاری ترم تابستان در دانشگاه خلیج فارس
 ٠٨:٥٠ - 1399/04/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه درخواست غیبت امتحانی
اطلاعیه درخواست غیبت امتحانی
 ٠٨:٤٨ - 1399/04/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه درخواست تجدید نظر نمره
اطلاعیه درخواست تجدید نظر نمره
 ١٣:٥٢ - 1399/04/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری کارگاه معرفی و تبیین آیین نامه پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور
برگزاری کارگاه معرفی و تبیین آیین نامه پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور
 ١١:٤٨ - 1399/04/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
پروتکل بهداشتی ورود دانشجویان به دانشگاه
پروتکل بهداشتی ورود دانشجویان به دانشگاه
 ١١:٤٢ - 1399/04/11 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>