دوشنبه ٠٦ بهمن ١٣٩٩
خدمات
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
ریاضی
 

گروه ریاضی
 


مدیر گروه ریاضی کاربردی

 

 

 

کارشناس گروه

 

  لیلا ترک زاده

 

 

 

معصومه صادقی

 

 

 

 

تلفن:  31535711-023

 

 ایمیل: Torkzadeh@semnan.ac.ir

 

 

 

دورنگار:  31535758-023

 


 

 

 

گروه ریاضی
 


مدیر گروه ریاضی محض

 

 

 

کارشناس گروه

 

  مسعود ذوالفقاری

 

 

 

معصومه صادقی

 

 

 

 

تلفن:  31535711-023

 

 ایمیل: mzolfaghari@semnan.ac.ir

 

 

 

دورنگار:  31535758-023