اطلاع رسانی بورسیه فناوری پیشرفته بانک توسعه اسلامی

 اطلاع رسانی بورسیه فناوری پیشرفته بانک توسعه اسلامی

اطلاع رسانی بورسیه فناوری پیشرفته بانک توسعه اسلامی

اطلاع رسانی بورسیه فناوری پیشرفته بانک توسعه اسلامی

رنامه بورس فناوری پیشرفته بانک توسعه اسلامی برای سال تحصیلی 2024-2023
برنامه فوق برای مقاطع دکتری و تحقیقات پسا دکتری می باشد.

داوطلبان علاقمند واجد شرایط می توانند درخواست خود را حداکثر تا تاریخ 30 آوریل (10 اردیبهشت) از طریق پرتال زیر ارسال نمایند.

                                                                                         دانلود فایل راهنما

سایت جهت ثبت درخواست: www.isdb.org/Scholarships
سایت اطلاع رسانی اداره کل بورس: Scholarship.saorg.ir
سایت ارزشیابی دانشگاه ها: grad.saorg.ir

کلمات کلیدی
آذر معماریان
تهیه کننده:

آذر معماریان