فراخوان طرح خدمت سربازی (امریه سربازی)- بنیاد شهید و امور ایثارگران

 فراخوان طرح خدمت سربازی

فراخوان طرح خدمت سربازی (امریه سربازی)- بنیاد شهید و امور ایثارگران

فراخوان طرح خدمت سربازی (امریه سربازی)- بنیاد شهید و امور ایثارگران

متقاضیان پذیرش امریه سربازی در بنیاد شهید و امور ایثارگران می توانند جهت اطلاع از نحوه ثبت نام و شرایط آن به سایت www.isaar.ir قسمت جذب نیروی وظیفه مراجعه نمایند.

کلمات کلیدی
آذر معماریان
تهیه کننده:

آذر معماریان