سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها در تاریخ 11و12 بهمن 1391 در دانشکده ریاضی ،آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه سمنان برگزار گردید.