گروه آمار دانشگاه سمنان با پذیرش دانشجوی دوره کارشناسی آمار  در مهر ماه ۱۳۸۶ آغاز به کار نمود.  این گروه پس با تکمیل کادر هیأت علمی خود به سرعت مراحل رشد و ترقی را پشت سرگذاشت به طوری که دوره کارشناسی شبانه در سال1388 در گروه آمار راه اندازی  گردید. به دنبال گسترش ابعاد کاربردهای علم آمار و با نیازسنجی جامعه  و استان سمنان در سال ۱۳۹۲دوره کارشناسی ارشد آمار ریاضی  دایر و اولین دوره دانشجویان کارشناسی ارشد در گرایش آمار ریاضی پذیرش شدند.

گروه آمار دانشگاه سمنان در طول مدت فعالیت کوتاه خود، با فارغ التحصیل کردن تعداد زیادی دانش آموخته کارشناسی روزانه، شبانه و دوره های کارشناسی ارشد عهده دار تربیت کارشناسان آمار مورد نیاز سازمان ها بوده است.

هم اکنون گروه آمار دارای ۶ عضو هیأت علمی فعال و ۲ بورسیه دکترای خارج با تخصص ها و گرایش های متنوع قابلیت اعتماد، طرح آزمایشها، مدلسازی، فرآیندهای تصادفی، آمار چند متغیره، استنباط آماری، آمار فضایی، نظریه احتمال، استنباط بیزی، آمار و احتمال فازی، اقتصادسنجی و اقتصادسنجی بیزی می باشد که از جامعیت و فراگیری منحصر به فردی در یک مجموعه واحد برخوردار است.

اهداف کمی و کیفی گروه تا حدودی محقق شده است. اهداف آینده شامل رشد بیشتر در زمینه کیفی و رسیدن به شرایط پذیرش دانشجو در مقطع دکتری و  سایر گرایش‌های کارشناسی ارشد می باشد. گسترش کاربرد علوم آماری در صنایع و علوم مختلف در پروژه های علمی و صنعتی طی سال های اخیر نیاز به تحلیل و بررسی آماری دقیق در انتهای پروژه به خصوص به منظور کاربرد بهترنتایج پروژه احساس می گردد  نیاز به این رشته در کشور به شدت وجود دارد .

فارغ التحصیلان این رشته می توانند در سازمانها و ادارات امور آماری را مدیریت کرده و نیازهای آماری صنایع از جمله کنترل کیفیت، طرح آزمایشها و تحلیل داده‌ها را برآورده سازند و می توانند نقش مشاور آماری را در کلیه پژوهش‌های علمی علوم پایه، کشاورزی، علوم انسانی و علوم پزشکی ایفا نمایند. با توجه به گسترس روز افزون شبکه بانکی کشور و نیازمستمر این مجموعه به کارشناسان آمار فارغ التحصیلان این رشته می توانند در بانکها مشغول شوند. مراکزی نظیر وزارت آموزش و پرورش نیز از کازشناسان آمار استفاده می کنند. همچنین از جمله مراکز اصلی جذب دانش آموختگان کارشناسی ارشد این رشته مرکز آمار ایران، پژوهشکده آمار، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی می باشد.