ارتقای مرتبه علمی عضو هیات علمی گروه ریاضی

 ارتقای مرتبه علمی عضو هیات علمی گروه ریاضی

ارتقای مرتبه علمی عضو هیات علمی گروه ریاضی

ارتقای مرتبه علمی عضو هیات علمی گروه ریاضی

دبیر هیات ممیزه دانشگاه سمنان ارتقای علمی سرکار خانم دکتر مهدیه حدادی عضو هیات علمی گروه ریاضی را به مرتبه دانشیاری اعلام کرد.

این ارتقای علمی که نشان از توانمندی و شایستگی های علمی و اجرایی ایشان است را صمیمانه تبریک عرض نموده و برایشان آرزوی توفیق روزافزون در کلیه مراحل زندگی بویژه در عرصه فعالیت های علمی و دانشگاهی را داریم.

کلمات کلیدی
آذر معماریان
تهیه کننده:

آذر معماریان