اطلاعیه تأخیر در شروع کلیه کلاس های درسی ساعت 13 تا 15 دانشگاه سمنان در روز یکشنبه 1403/02/09 برای حضور پرشور دانشگاهیان در جنبش بشردوستانه حمایت از مردم مظلوم غزه

 اطلاعیه تأخیر در شروع کلیه کلاس های درسی ساعت 13 تا 15 دانشگاه سمنان در روز یکشنبه 1403/02/09 برای حضور پرشور دانشگاهیان در جنبش

اطلاعیه تأخیر در شروع کلیه کلاس های درسی ساعت 13 تا 15 دانشگاه سمنان در روز یکشنبه 1403/02/09 برای حضور پرشور دانشگاهیان در جنبش بشردوستانه حمایت از مردم مظلوم غزه

کلمات کلیدی
آذر معماریان
تهیه کننده:

آذر معماریان