اطلاعیه جذب نیروی امریه بنیاد نخبگان استان سمنان

 جذب

بنیاد نخبگان استان سمنان در نظر دارد جهت انجام امور مختلف نخبگانی، اجرایی و اداری خود، یک نفر را در قالب نیروی امریه خدمت سربازی جذب ‌نماید.

اطلاعیه جذب نیروی امریه بنیاد نخبگان استان سمنان

بنیاد نخبگان استان سمنان در نظر دارد جهت انجام امور مختلف نخبگانی، اجرایی و اداری خود، یک نفر را در قالب نیروی امریه خدمت سربازی جذب ‌نماید.

شرایط متقاضیان به شرح زیر می‌باشد:

شرایط عمومی:

متقاضی فردی فعال و تلاشگر از میان استعدادهای برتر، حافظان قرآن، قاریان برتر و آشنا به امور مرتبط با فضای نخبگانی و با روابط عمومی بالا باشد.

شرایط اختصاصی:

1- مقطع تحصیلی متقاضیان حداقل کارشناسی‌ارشد باشد و می‌بایست حداقل یکی از مقاطع تحصیلی دانش‌آموختگان از دانشگاه‌های دولتی باشد.

2- متقاضیان نباید در اخذ برگه آماده به خدمت غیبت داشته باشند.

3- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد با معدل حداقل 16 از دانشگاه‌های داخلی و یا معادل آن برای دانشگاه‌های خارجی ضروری است.

4- متقاضیان باید بومی استان سمنان باشند.

5- کسری خدمت نداشته و تقاضای استفاده از آن را ننماید.

6- حداقل شش ماه تا زمان اعزام به خدمت باقی مانده باشد.

متقاضیان می‌توانند «فرم اطلاعات فردی ویژه جذب نیروی امریه» و «رزومه» خود را برای بررسی حداکثر تا تاریخ 30/08/1402  به آدرس ایمیل semnan@bmn.ir ارسال و در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02333339981 داخلی 1 تماس حاصل نمایند.

 در صورت تأیید شرایط از داوطلبان برای مصاحبه دعوت به عمل خواهد آمد.

 

فرم اطلاعات فردی ویژه جذب نیروی امریه

کلمات کلیدی
آذر معماریان
تهیه کننده:

آذر معماریان